Vrijwilligers: onmisbaar!

Vrijwilligers zijn onmisbaar in het Hof van Egmont. 

De vrijwilligerswerking wordt gecoördineerd en begeleid vanuit de animatie en is de laatste jaren uitgegroeid tot een aanzienlijke groep onbezoldigde hulpverleners die hun steentje bijdragen tot het aanbieden van zorg op maat in het woonzorgcentrum Hof van Egmont.

 

Binnen het Hof van Egmont werken ongeveer 80 vrijwilligers.

 

Deze vrijwilligers nemen een breed scala van taken op. Bijvoorbeeld:

  • Begeleiding en hulp bij activiteiten en uitstappen
  • Maaltijdbegeleiding en bevraging van het alternatieve menu
  • Ondersteuning van de mobiliteit van de bewoner: kapper, cafetaria, ...
  • Verdeling van de boeken en bibliotheekwerking
  • Rondgang van het rijdend winkeltje
  • Begeleiding van het doktersbezoek indien nodig
  • Sociale ondersteuning door individueel bezoek bij de bewoners

Interesse om zelf vrijwilliger te worden?

Contacteer het woonzorgcentrum "Hof van Egmont": H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen, T 015 41 29 44, F 015 41 03 32
Tijdens een kennismakingsgesprek kan je aangeven voor welke activiteiten je je kandidaat stelt. Er wordt steeds rekening gehouden met je eigen interesse. Je beslist zelf hoe dikwijls en waarvoor wij je kunnen inschakelen.
Een aantal keer per jaar worden vrijwilligersbijeenkomsten georganiseerd: ontmoetingsdagen en vormingsnamiddagen.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32