Voor Wie?

Het WZC Hof van Egmont heeft 6 afdelingen waarvan 4 RVT afdelingen en 2 ROB afdelingen.

Het onderscheid tussen een RVT en ROB afdeling wordt gemaakt op basis van de zelfredzaamheid van de bewoners.

ROB: rustoord voor bejaarden: geschikt voor ouderen die eerder onafhankelijk zijn

RVT: rust- en verzorgingstehuis: geschikt voor meer zorgbehoevende bewoners

 

De 6 verschillende afdelingen zijn:

  1. RVT afdeling voor zwaar zorgbehoevende bewoners
  2. RVT afdeling voor bewoners met dementie. Dit is een beveiligde afdeling.
  3. Nieuwenhuyse: 2de beveiligde afdeling. Op deze afdeling voor 12 bewoners is "kleinschalig wonen" voorzien.
  4. RVT afdeling voor bewoners met dementie & fysiek zorgbehoevende bewoners. Dit is een open afdeling, geschikt voor bewoners met dementie die geen wegloopgedrag vertonen.
  5. RVT afdeling voor bewoners met een zware zorgbehoefte.
  6. ROB afdeling voor valide bewoners
  7. Maneblusserswijk: ROB afdeling voor valide bewoners

Bewoners met dementie kunnen ook op andere afdelingen verblijven voor zover de gepaste zorg kan geboden worden.

Wij bespreken steeds met de bewoner en familie wat de beste oplossing is.

 

Het 'Hof van Egmont' biedt naast het woonzorgcentrum ook 2 dagverzorgingscentra, waarvan één specifiek voor mensen met dementie, 7 bedden voor kortverblijf en 3 bedden voor nachtverblijf.

 

Het tweede woonzorgcentrum ' De Lisdodde' is gevestigd in de Frans Broersstraat 1 te Mechelen.

 

Zoek je geen continue opvang en verzorging, maar opvang voor een bepaalde periode of beperkte zorg, dan biedt het Sociaal Huis van Mechelen ook alternatieven: serviceflats, kortverblijf, nachtverblijf, dagverzorgingscentra en lokale dienstencentra.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32