Cijfers

Het WZC Hof van Egmont heeft 6 afdelingen waarvan 4 RVT afdelingen en 2 ROB afdelingen.

In het totaal bieden wij een thuis aan 182 RVT -bewoners en 124 ROB-bewoners.

Het onderscheid tussen een RVT en ROB afdeling wordt gemaakt op basis van de zelfredzaamheid van de bewoners.

  • ROB: rustoord voor bejaarden. Een ROB afdeling is geschikt voor bejaarden die eerder onafhankelijk zijn.

  • RVT: rust- en verzorgingstehuis. Een RVT afdeling is voor bejaarden die zich minimaal bevinden in de afhankelijkheidscategorie B. Deze rangschikking van de afhankelijkheidscategorieën gebeurt op basis van verminderde zelfredzaamheid of met andere woorden toenemende afhankelijkheid. Hierbij is afhankelijkheidscategorie 0 de categorie waarbij men onafhankelijk is. De afhankelijkheid neemt toe van categorie A naar categorie B en C, en is maximaal bij categorie Cd (oa zorgbehoevende bewoners met dementie). De afhankelijkheidscategorie wordt bepaald door de verpleegkundige of behandelende arts.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32