Bewoners met dementie.

Het Hof van Egmont heeft speciale aandacht voor personen met dementie.

 

De referentiepersoon dementie bespreekt hun mogelijkheden regelmatig samen met het verplegend, verzorgend personeel en de vertrouwenspersoon. Zo nodig wordt de zorg aangepast.

Een referentiepersoon dementie is een professionele hulpverlener in de zorgsector, die zich voortdurend bijschoolt in de zorg voor en de begeleiding van personen met dementie en hun omgeving. Een Referentiepersoon Dementie engageert zich om een uitwisseling van kennis, attitudes en vaardigheden in het werkveld te stimuleren. De functie van een Referentiepersoon Dementie kadert in een beleid van kwaliteitsvolle dienstverlening.

 

Een vertrouwenspersoon is iemand die de bewoner bijstaat in het uitoefenen van zijn/haar rechten als patiënt, zoals het verkrijgen van informatie of bij het inkijken van het zorgdossier. De bewoner kan zijn/haar vertrouwenspersoon vrij kiezen: hij/zij kiest iemand die hij/zij vertrouwt. Dit kan een familielid, een goede vriend(in) zijn. De identiteit van de vertrouwenspersoon wordt toegevoegd aan het zorgdossier.

 

Afdeling Nieuwenhuyse; kleinschalig wonen voor bewoners met dementie. Bestaat uit 6 tweepersoonskamers met afzonderlijke badkamer met inloopdouche. Speciale aandacht gaat naar de grote leefruimte met open keuken voorzien van alle modern comfort dat zorgt voor een plek waar liefde, geborgenheid, vertrouwen, vrolijkheid en begrip centraal staan bij de bewoners, hun familie en de personeelsleden.  De bewoners voelen zich comfortabel in deze kleine groep, ze worden betrokken bij het maaltijdgebeuren, net zoals thuis; ze dekken de tafel, maken soep, eten gezamenlijk, wassen af, ontvangen bezoek, enz... Het hoort allemaal thuis bij het "huiselijk wonen".

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32