Levensbeschouwing

Wij eerbiedigen elke politieke, filosofische en godsdienstige overtuiging.

Zowel de aalmoezenier als de lekenconsulent zijn op vraag van de bewoners beschikbaar. Ook indien de bewoner een vertegenwoordiger van een andere levensovertuiging wenst te spreken, zal het personeel de nodige contacten leggen.

Elke dag is er een eucharistieviering om 18.30 u, op zondag om 10.15 u en de eerste donderdag van de maand om 10.15 u.

Indien de bewoner dit zelf wenst, dan kan hij/zij zijn/haar filosofische, godsdienstige en politieke overtuiging meedelen aan de maatschappelijk werker van het woonzorgcentrum. Deze overtuiging wordt dan genoteerd in het persoonlijke dossier van de bewoner en het personeel van het woonzorgcentrum zal hier, in de mate van het mogelijke, rekening mee houden.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32