Familie en bezoek: Welkom!

Wij nodigen alle familieleden hartelijk uit om deel te nemen aan de activiteiten, en zich actief als mantelzorger of vrijwilliger te blijven inzetten.

Het Hof van Egmont organiseert om de drie maanden een bewonersraad en een familieraad. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren van het Hof van Egmont.

 

Suggesties, opmerkingen en individuele klachten kunnen aan elke medewerker gemeld worden en worden nauwgezet opgevolgd. Wij krijgen niet graag klachten, maar als die er zijn, dan horen we ze wel graag. Elke klacht wordt ernstig genomen, er wordt gezocht naar een oplossing voor de gestelde situatie via overleg en er wordt ook uit geleerd voor de eigen werking. Alle suggesties, opmerkingen en klachten worden met discretie en de nodige aandacht behandeld.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32