Animatoren als ani-motoren

Het animatieteam van het Hof van Egmont bestaat uit 5 animatoren. Een van de doelstellingen van het animatieteam is de bewoner zo lang mogelijk actief laten blijven door de mogelijkheden, capaciteiten en talenten van de bewoner te stimuleren. Hiernaast zorgt het animatieteam voor een aangenaam en aangepast leef- en woonklimaat zodat de bewoner zowel individueel als in groep kan ontspannen. De animatoren staan ook in voor het bevorderen van het sociaal contact van de bewoners.

 

Om deze doelstellingen te verwezelijken zorgen de animatoren naast dagdagelijkse activiteiten ook voor:

  • Individuele aandacht: praatje houden, wandeling maken, iets gaan drinken,...
  • Een rustige manier om elke dag te beginnen door persoonlijke ontbijtbegeleiding
  • Waarborgen van de dat elke bewoner op het gewenste tijdstip op de gewenste plaats raakt: hulpmiddelen voorzien (rolwagen, stok, rollator, begeleider,...)
  • Psychische begeleiding: begrijpend luisteren wanneer de bewoner daar behoefte aan heeft
  • Creëren van een 'thuisgevoel': familie beterekken, activiteiten voorzien war bewoners hun leven van thuis kunnen doortrekken (culinaire activiteiten, huishoudelijke taken,...)
  • Bevorderen van de levenskwaliteit van de bewoners: activiteiten aanbieden waar de bewoner zich actief en sociaal kan engageren (zangkoor, handwerk, koken, volksspelen, kaarten, quiz, ...)
  • Aanbieden van ontspannende activiteiten (relaxatiebaden, snoezelen, muziek luisteren, bezinningsmomenten, poëzie en literatuur,...)

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32