Bewoners- en familieraad

Het Hof van Egmont organiseert om de drie maanden een bewonersraad en een familieraad.

 

De 3-maandelijkse bewonersraad behartigt de belangen van de bewoners. De deelnemers kunnen advies geven en zo bijdragen tot het goed functioneren en behalen van de doelstellingen van het Hof van Egmont.

 

De familieraad is specifiek gericht naar familieleden van bewoners met dementie. Het Hof van Egmont organiseert 3x per jaar een familieraad. De familieraad kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van het woonzorgcentrum, over wonen en zorg in het Hof van Egmont

 

familieraad

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32