Deontologische code

Deze deontologische code is gebaseerd op de waarden en normen van het Sociaal Huis. Ze geeft aan wat gewenst en niet-gewenst gedrag is binnen onze organisatie.

 

Soms komen we tijdens ons werk in situaties terecht waarin we ons afvragen of het wel kan, of we wel goed bezig zijn, of het wel correct is wat we doen. Deze code is een hulpmiddel om te proberen juist te handelen in zulke situaties. In de code staan vaste voorschriften die heel duidelijk zeggen wat kan of niet kan, maar ook algemene beschouwingen over waarden die belangrijk zijn voor het Sociaal Huis. Ieder moet zijn/haar verantwoordelijkheid nemen om die waarden te hanteren.

 

De bedoeling is om af en toe na te denken over wat kan of niet kan als werknemer van het Sociaal Huis; om na te gaan of we bepaalde handelingen wel mogen doen als vertegenwoordiger van het Sociaal Huis.

 

Alle werknemers van het Sociaal huis geven samen inhoud aan deze code. Je staat er nooit alleen voor. Je kan altijd raad vragen aan je collega, je leidinggevende of aan de personeelsdienst.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32