Suggesties, opmerkingen: welkom!

Suggesties, opmerkingen en individuele klachten kunnen aan elke medewerker gemeld worden en worden nauwgezet opgevolgd. We krijgen niet graag klachten, maar als die er zijn, dan horen we ze graag.  Uit alle klachten leren we voor de verbetering voor de eigen werking. Elke klacht wordt ernstig genomen, er wordt samen gezocht naar een oplossing. Alle suggesties, opmerkingen en klachten worden met discretie en de nodige aandacht behandeld.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32