Brandgevaar

Om zichzelf en anderen niet in gevaar te brengen, is het belangrijk dat de bewoners alles vermijden wat brandgevaar kan opleveren.

 

Elektrische toestellen mogen enkel gebruikt worden indien zij volledig in orde zijn. De bewoner dient telkens voordat hij/zij een elektrisch toestel in gebruik neemt, dit te melden. Het woonzorgcentrum kan het gebruik van elektrische toestellen verbieden, indien zij niet volledig in orde zijn of indien zij brandgevaar kunnen opleveren.

 

Het is niet toegestaan om kaarsen of verwarmingstoestellen in de kamer te gebruiken.

 

Zie ook rookverbod

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32