Roken

Vanaf 1 juli 2011 is roken enkel toegelaten in de gemeenschappelijke rookkamers van de woonzorgcentra omwille van de brandveiligheid. Toiletten zijn geen gemeenschappelijke rookkamers. Alleen bewoners die omwille van fysieke redenen hun kamer niet kunnen verlaten, kunnen hierop een uitzondering krijgen van het woonzorgcentrum. Zij mogen roken op hun kamer onder begeleiding van een personeelslid van het woonzorgcentrum.

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32