Wat is een vertegenwoordiger?

Wanneer je ouder wordt bestaat de kans dat u door ziekte niet langer zelf belangrijke beslissingen kan nemen. Het zou bv. kunnen dat je niet meer in staat bent om te bepalen of je een bepaalde medische ingreep of behandeling wil. Daarom is het belangrijk dat je tijdig iemand aanduidt die je in dat geval kan bijstaan, iemand waarop je kan rekenen, iemand die je vertrouwt en die de beste beslissingen kan nemen.  Zo iemand noemen we dan 'jouw vertegenwoordiger'.

In de 'wet op de patiëntenrechten' staat uitgelegd wie die vertegenwoordiger kan zijn en wat zijn of haar taak is. 

 

Je bent niet verplicht een vertegenwoordiger aan te duiden. We denken wel dat het goed is om dit te doen. Je kan ook ten allen tijde het mandaat herroepen en iemand anders als vertegenwoordiger aanduiden. Het is aangewezen dat alle personen die kennis kregen van de oorspronkelijke aanwijzing ook op de hoogte worden gebracht van de herroeping.

 

Indien je meer informatie wenst over jouw rechten als patiënt of meer specifiek over de vertegenwoordiging kan je contact opnemen met de maatschappelijk werkers, Chris Haemels en Marijke De Smedt, of één van de volgende websites consulteren:

www.health.fgov.be/EMDMI/nl/Wetgeving/wet-rechtenPatient.htm

www.health.fgov.be/vesalius

 

  

Woonzorgcentrum "Hof van Egmont" | H. Speecqvest 5, 2800 Mechelen | T 015 41 29 44 | F 015 41 03 32